Ziek

Ziekte en dood horen bij het leven. Ervaringen die hun weerklank vinden in doeken die geschilderd moeten worden.