Landschap

Wegen in het vlakke landschap, verkeerselementen, brugconstructies: schijnbare werkelijkheid.